A tisztább termelés filozófiája Vissza az oldal elejére

A tisztább termelés az átfogó, megelőző környezetvédelmi stratégiák folyamatos alkalmazását jelenti, amely egyaránt alkalmazható folyamatokra, termékekre és szolgáltatásokra. Ezek hatékonyságának növelését és az ember és környezetének veszélyeztetettségének csökkentését tűzi ki céljául.

v     Folyamatok esetében a tisztább termelés a nyersanyagok hatékonyabb felhasználását, a veszélyes és mérgező anyagok kiváltását és az emissziók forrásuknál történő csökkentését jelenti.

v     A termékek és szolgáltatások esetében a teljes életciklus során okozott környezetterhelés csökkentése áll a középpontban, a nyersanyag kitermelésétől a végső ártalmatlanításig.

v     Szolgáltatások esetében a környezeti szempontok beépítését jelenti a szolgáltatások tervezésébe és kivitelezésébe.

A környezetvédelem jelenleg alkalmazott módszerei a már megtermelt hulladékok és emissziók ártalmatlanítására koncentrálnak, azaz a csővégi technológiákat részesítik előnyben. A tisztább termelés célja ezzel szemben az, hogy megakadályozza a környezetet szennyező anyagok keletkezését, azaz elősegítse a környezet károsításának megelőzését.

A tisztább termelés gyakorlati megvalósítása Vissza az oldal elejére

A nyersanyag- és energiaköltségek, valamint a hulladékok ártalmatlanítási költségeinek csökkentése elősegíti a folyamatok hatékonyságának és jövedelmezőségének növelését, fokozva ezáltal a vállalatok versenyképességét. Ezek az ún. alacsony beruházási költségű intézkedések általában a gyorsan megtérülő, egyszerű megoldásokat foglalják magukban. Legtöbbször épp azon tulajdonságuk teszik őket nehezen láthatóvá, hogy annyira kézenfekvőek.

A tisztább termelés másik lehetséges megvalósítása a technológiák módosítása. A tisztább termeléssel kapcsolatos tapasztalatok azt mutatják, hogy nagyon sok területen lehet a termelési folyamatokat alacsony vagy elenyésző költségekkel fejleszteni. Mivel ezek a módosítások már komolyabb átgondolást és beruházást igényelnek, kivitelezésük is több nehézségbe ütközhet.

Eszközök Vissza az oldal elejére

A tisztább termelési intézkedések megvalósításához, mint minden környezetvédelmi és más újító intézkedés megvalósításához is, szükség van a változáshoz és változtatáshoz való hajlandóságra.

A változások kivitelezéséhez nélkülözhetetlen a felelős környezetvédelmi vezetés megléte. Az általuk használható eszközök, többek között, magukban foglalják a gondos bánásmódot és az ökotérképezést is.

A gondos bánásmód kifejezés számos, a józan ész által diktált praktikus intézkedésre vonatkozik, mint például a világítás lekapcsolása a helyiség elhagyásakor. Az öko-térképezés a cég környezeti átvilágításának szisztematikus módszere, ahol a telephely térképén tüntetik fel a problémás területeket.