PRESOURCE
 
ACT CLEAN
 
8. Tisztább Termelés Szakmai Nap:
    "Környezeti innováció és jogszabályi megfelelés"
 
7. Tisztább Termelés Szakmai Nap:
    "A környezetvédelem aktuális kérdései az önkormányzatoknál"
 
Tisztább Termelés a vállalati energiagazdálkodásban
 
Fiatal Diplomások a Környezet Védelméért
 
TEST Projekt
 
Fiatal Diplomások a Tisztább Termelésért

TISOT Program

ÖKOPROFIT program
 
RegEM Projekt

Zöld Béka

Környezetpolitikai tanácsadás

Konferenciák (ERCP '99, TechCom)

"ÁTFOGÓ" Projekt

8. Tisztább Termelés Szakmai Nap:            
"Környezeti innováció és jogszabályi megfelelés"

2010. június 17-én sikeresen lezajlott az ACT-CLEAN Projekt keretében szervezett "Környezeti innováció és jogszabályi megfelelés" c. konferencia. A több, mint ötven résztvevő a vállalati környezetvédelmi megfelelés aktuális kérdéseit, illetve az innovatív környezetvédelmi megoldások lehetőségeit vitatták meg a konferencián. A konferencia programja, illetve az előadások fóliái megtalálhatóak itt.


Meghívó a
7. Tisztább Termelés Szakmai Nap keretében megrendezendő       "A környezetvédelem aktuális kérdései az önkormányzatoknál"

című konferenciára

Kedves Hölgyem, Uram!
 
Ezúton tisztelettel meghívjuk a Budapesti Corvinus Egyetemen működő Tisztább Termelés Magyarországi Központja által rendezendő következő szakmai napunkra, mely az önkormányzatok aktuális környezetvédelmi kérdéseivel foglalkozik.

További részletek itt olvashatóak.
A konferencián elhangzott előadások prezentációi itt megtekinthetőek

Tisztább Termelés a vállalati energiagazdálkodásban

A TTMK munkatársai a UNEP kezdeményezésére indított "Tisztább Termelés a vállalati energiagazdálkodásban" (CP-EE: Cleaner Production and Energy Efficiency) c. projekt keretében 2002 és 2005 között tizenöt termelő vállalatnál energetikai átvilágítások segítségével mintegy 42 energiahatékonyságot javító intézkedést azonosítottak, melyek teljes megtakarítási potenciálja évi 86 913 800 MJ. Az eddig megvalósult intézkedések segítségével évi 3863 tonna szén-dioxid kibocsátás megtakarítása vált lehetővé - olyan módon, hogy az a vállalatok gazdálkodását, illetve általános környezeti teljesítményét is kedvezően befolyásolta.

A projekt eredményeiről, illetve módszertanáról itt olvashat bővebben.

Tisztább technológiák a Duna völgyében: TEST projekt
 (Transfer of Environmentally Sound Technology)

A projekt háttere

Az UNEP/GEF Szennyezés Csökkentési Program (Pollution Reduction Programme) öt országban több, mint száz olyan termelő vállalatot azonosított, melyek a Duna vízgyűjtő területén belül helyezkednek el és a környezet szennyezése szempontjából kiemelten fontos, ún. "forró pontokat" jelentenek. Ezen vállalatok nagy része hozzájárul a határokon átterjedő környezetszennyezéshez a tápanyagok és/vagy nehezen bomló szerves vegyületek (POP) kibocsátása révén.

A TEST projekt ezeket a környezeti problémákkal érintett vállalatokat célozza meg: öt Duna-menti országban 4-4 vállalat számára lehetővé teszi az UNIDO (United Nations Industrial Development Organisation, az ENSZ Ipari Fejlesztési Szervezete) által kifejlesztett módszertan alkalmazását, mely a környezeti teljesítmény javításának új vállalati eszközeire épül.

A projektet Magyarországon a Tisztább Termelés Magyarországi Központja vezeti, melynek munkatársai az elmúlt évek alatt jelentős tapasztalatokra tettek szert a megelőző jellegű környezetvédelem különböző eszközeinek gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban.

A projekt célja

A projekt célja, hogy a résztvevő vállalatok számára bemutassa, hogy a környezet védelme, a környezeti jogszabályoknak való megfelelés és általában a környezeti teljesítmény javítása egyben a vállalatok gazdasági teljesítményére és versenyképességére is pozitív hatással lehet. A TEST projekt során ennek érdekében a környezeti irányítás számos eszközének alkalmazására kerül sor, melyek hozzájárulnak a vállalatok környezeti teljesítményének javításához és hosszú távon a Duna vízminőségének javulásához.

A TEST projekt tartalma, a vállalatoknál végzett szakértői tevékenység

A projekt megvalósítása során a TTMK szakemberei, illetve az adott feladatokra megbízott külső szakértők a következő feladatokat látják el a résztvevő vállalatoknál:

- a vállalat környezeti teljesítményének az átvilágítása;

- a legfontosabb környezeti hatások azonosítása;

- a környezeti problémákra vonatkozó részletes megoldási javaslatok kidolgozása;

- környezeti irányítási rendszer (EMAS, ISO14001) bevezetésére való felkészítés;

- a piaci versenyképesség vizsgálata;

- a környezetvédelmi projektek finanszírozási forrásainak felkutatása, tanácsadás a pályázatkészítéshez.

A munkavégzés formájára a tréningek, műhelyfoglalkozások, konzultációk, illetve egyéni tanácsadás a jellemző. A TTMK munkatársai a teljes projekt során figyelemmel kísérik a vállalatok önálló munkáját is és amennyiben arra szükség van az adott terület szakértői segítséget nyújtanak.

A projekt szervezése, a részvétel feltételei

A projekt 2001 nyarán kezdődik és várhatóan mintegy másfél évet fog igénybe venni.

A projektben való részvétel a vállalatok számára kedvezményes, a TTMK szakértői munkájának az ellenértékét foglalja magában és a felmerült teljes költségek 20%-át teszi ki (melyet a kiválasztott vállalatokkal történt egyeztetés után pontosítunk). A fennmaradó összeget az UNIDO, illetve a TTMK a GEF által nyújtott forrásokból finanszírozza.

Kedvezményes áron a projektben mindössze 4 vállalat részvételét tudjuk biztosítani.
A részvétel alapvető követelménye, hogy a vállalatok a sikeres munkavégzés érdekében a TTMK rendelkezésére bocsássák a környezeti átvilágításhoz szükséges adatokat - melyeket bizalmasan kezelünk -, illetve a munka elvégzéséhez (adatok gyűjtéséhez, környezeti irányítási rendszer bevezetéséhez, stb.) szükséges emberi erőforrásokat. A vállalatok kiválasztásánál elsődleges szempont az együttműködési szándék komolysága.

A projektben való részvétel részletes feltételeit szerződésben szabályozzuk.

Fiatal Diplomások a Tisztább TermelésértVissza az oldal elejére!

A Tisztább Termelés Magyarországi Központja programjai között kiemelt helyet foglal el ez a fiatal, környezetmérnöki diplomával rendelkező szakemberek számára kidolgozott program. A projekt célja, hogy gyakorlati lehetőséget nyújtson a fiatal szakemberek számára, és segítse őket abban, hogy szakmai végzettségüknek megfelelő munkalehetőséget találjanak.

A program keretében egyetemi vagy főiskolai tanulmányait három évnél nem régebben befejezett, környezetvédelmi diplomával rendelkező szakemberek elhelyezését kívánjuk elősegíteni azzal, hogy a TTMK saját forrásaiból egészíti ki a kiválasztott vállalatok által nyújtott hozzájárulást. A program ezáltal segítséget nyújt a kis- és középvállalatok számára is a környezetvédelmi szakemberek alkalmazásában.

A programban való részvétel feltételei:

1. A fiatal diplomás részére:

-        végzős egyetemi vagy főiskolai hallgató, illetve három évnél nem régebben végzett, diplomával rendelkező mérnök vagy közgazdász, aki valamilyen környezetvédelmi szakirányú képzésben részesült

-        35 évesnél fiatalabb életkor
-        angolnyelv-tudás
-        a projekt során meghatározott feladatok (néhány napos oktatás, esettanulmány készítése stb.) teljesítése

-       a megelőző környezetvédelem iránti elkötelezettség

2. Az alkalmazó vállalat részére:

-        jelentős környezeti hatással rendelkező tevékenységi kör
-        kis vagy közepes vállalati méret (500 fő alatt)
-        hozzájárulás az alkalmazandó fiatal szakember javadalmazásához

-        hozzájárulás esettanulmány készítéséhez és publikálásához
-        a megelőző környezetvédelem iránti elkötelezettség

A projekt előzményei

Az Európai Unió Bizottsága, a magyar kormány által a kérdőívekre adott válaszok közül a környezetvédelemmel foglalkozó részt értékelte legkritikusabban, amikor megállapította, hogy az EU-követelményeknek Magyarország, a környezetvédelem vonatkozásában, néhány területen csak hosszú, illetve igen hosszú távon lesz képes megfelelni.

A gazdaság évi két-három százalékos növekedését előrebecsülve, és a GDP évi, mintegy 1-1,7 százalékának környezetvédelmi célú felhasználását feltételezve, a szennyvíztisztítás, illetve a hulladékártalmatlanítás feladatainak megoldásához szükséges infrastruktúra kiépítésének anyagi fedezete valóban csak 15 - 25 év alatt biztosítható, hacsak nem történik valami olyan változás, ami megtöri az eddigi trendeket.

A gazdaság szerkezetének átalakulása máris érvénytelenné teszi azokat a feltételezéseket, amelyeken a kormány válaszai alapultak. A vízáremelések, illetve a gazdaság szerkezeti átalakulása hatására a vízfelhasználás körülbelül 25 százalékkal csökkent, az energiatermelésben pedig a tervezés 1985-ben még azzal számolt, hogy a GDP 1 százalékos növekedése 2 százalékos energiafelhasználás-növekedést indukál, jelenleg azonban elfogadott, hogy 1 százalékos GDP-növekedést 0,7 százalékos energiafelhasználás-növekedéssel lehet elérni.

A trendtörés részben a gazdasági szerkezetváltás "ajándékhatásaként" jelentkezik, de a szemléletváltás erősítését célzó tudatos munkával kedvező hatásai felerősíthetők.

A UNIDO/UNEP National Cleaner Production Centre programjának éppen az a célja, hogy a tisztább termelés, illetve fogyasztás kultúrájának elterjesztésével, a megelőzésre koncentrálva, költséghatékony környezetvédelmi megoldásokat lehessen elterjeszteni. Ennek a programnak a keretében a központ, egyéb tevékenységeinek tapasztalatait felhasználva, és azok hatását felerősítendően tesz javaslatot ösztöndíj létesítésére fiatal, környezetvédelmi diplomával rendelkező pályakezdők részére.

Magyarországon több felsőoktatási intézményben folyik környezetvédelmi szakember-képzés. A képzés beindítását nagyon sok esetben nem a piacon jelentkező szakemberigény, hanem a felsőoktatási intézményekben jelentkező kapacitásfelesleg kihasználása gerjesztette. Ezeknek a programoknak az akkreditálásakor a kormányzat abból indult ki, hogy a nemzetközi tendenciáknak megfelelően az ilyen szakemberek iránti igény nálunk is növekedni fog. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy minden "új termék" elterjesztése és az iránta megnyilvánuló kereslet felkeltése azt igényli, hogy a frissdiplomások a gyakorlatban bizonyíthassák szakismereteik hasznosságát, sőt, eredményeiket a szélesebb szakmai közvélemény is megismerhesse. Ösztöndíjjavaslatunk ezeknek a problémáknak a megoldását integráltan támogatja.

A program eredményei

A 2000. szeptember és 2001. február között lezajlott program igen sikeresen zárult. A program keretében nyolc fiatal diplomás mérte fel a részt vevő cégek környezetvédelmi helyzetét, és tett megoldási javaslatot a környezeti problémák megoldására. Ezeket a javaslatokat felhasználva, több vállalat környezetvédelmi intézkedéseket indított el. A programban részt vevő fiatal diplomások közül hat a programnak köszönhetően tudott elhelyezkedni az általa vizsgált cégnél, vagy más szervezetnél.

További "Fiatal Diplomások a Tisztább Termelésért" programok

A központ a jövőben is szeretné folytatni ezt a programot, hisz a program célját szolgáló változtatások időigényes folyamatok. Az újabb program szeptemberben indulna a már említett feltételek mellett. Az érdeklődők a hcpc@enviro.bke.hu e-mail címen kaphatnak bővebb felvilágosítást.

Fiatal Diplomások projekthez kapcsolódó referenciák

TisoT Program Vissza az oldal elejére!

Az ISO 14001 szabvány megjelenése óta Magyarországon is folyamatosan növekszik a tanúsított környezetközpontú irányítási rendszerrel (KIR) rendelkező vállalatok száma. A KIR bevezetésének szerves része a megelőző jellegű környezetvédelmi intézkedések előnyben részesítése, amit a tisztább termelés elveinek gyakorlati alkalmazásával lehet megvalósítani. Ezt célozza a TTMK és a Követ-INEM Hungária által közösen lebonyolított Phare Partnerségi Program és a Német Környezetvédelmi Alapítvány által támogatott Pollution Prevention and Environmental Management System Consultation - POEMS program (Magyarországon Tisztább Termelési és Környezetközpontú Irányítási Rendszer Tréning - TisoT). A program 1998 őszén indult, párhuzamosan Csehországban és Magyarországon.

A TisoT program célja, hogy megmutassa, a tisztább termelés és a KIR integrált bevezetése hatékonyabb, mint a két módszer önálló alkalmazása. Ennek érdekében a tréningen részt vevő cégek (elsősorban kis- és középméretű vállalatok) képviselői a program időtartama alatt havonta találkoznak, és szakemberek segítségével elsajátítják az integrált rendszer bevezetéséhez szükséges ismereteket, valamint meg is valósítják azt saját vállalataiknál. Az oktatásban részt vevő szakemberek felkeresik a cégeket, hogy meghatározzák azok jellemző környezeti problémáit, valamint felmérjék a program megvalósításának lehetőségeit.

Tapasztalataink alapján a tisztább termelés, illetve az egyéb környezettudatos eszközök megismerése és a vállalati igények szerinti alkalmazása megkönnyíti a működő, ISO 14001 szabványnak megfelelő KIR kiépítését és fenntartását, valamint a vállalatok szennyezőanyag-kibocsátásának csökkentését. A csoportos képzés előnyeként jelentkezett, hogy bár a résztvevők különböző iparágakat képviselnek, kölcsönösen segítették egymás munkáját. Ugyanakkor az is bizonyossá vált, hogy a program elsősorban kis- és középvállalkozások esetén vezet sikeres, önálló integrált rendszer kiépítéséhez, a nagyobb cégeknél inkább elősegíti azt (például dolgozói motiváltság növelése), de az önálló bevezetést jelentősen megnehezíti a vállalat mérete.

A képzés elméleti anyagát képező kézikönyv egyes fejezetei a következő részekből épülnek fel:

-    Az ISO 14001 vonatkozó része(i)
-    A témakörhöz kapcsolódó hazai és nemzetközi szakirodalomban található ismeretek és információk
-    Gyakorlati tapasztalatok, módszerek és tanácsok az egyes lépések megvalósításához
-    Vállalati példák

Eddig három csoport képzése történt meg, összesen 27 résztvevővel, melynek során három cég már a tréning végére befejezte integrált rendszerének kiépítését és bevezetését.

Ajkai Elektronika Kft.
GEOFIL Kft.
HIPP Kft.
HTCM Kft.
Injektor Kft.
Pannon-Mobil Kft.
Bárczy Kft.
Guardian Hungard Kft.
Okker Festékház Bt.
Pécsi Erőmű Rt.
Terra-V Kft.
Tolna Megyei Környezetvédelmi Kft.
VITUKI Innosystem Kft.
Zalavíz Rt.
ZÁÉV Rt.
Finomhengermű Munkás Kft.
Krems Chemie Magyar Gyanta Kft.
Temperatur Kft.

elektronikai ipar
hulladék-újrahasznosítás
élelmiszer
forgácsolástechnika
környezetvédelmi szolgáltató
műanyag-fröccsöntés
környezetvédelmi szolgáltató
üveggyártás
festékkereskedelem
energiaipar
környezetvédelmi szolgáltató
környezetvédelmi szolgáltató
környezetvédelmi szolgáltató
víz- és szennyvíztisztítás
építőipar
fémfeldolgozás
vegyipar
épületgépészet

Active Szolgáltató Bt.
Taurus Pálma Kft.
Debreceni Gyógyfürdő Kft.
Zöldvonal Bt.
Blondel Kft.

veszélyeshulladék-kezelés
légrugógyártás
gyógy- és vendéglátóipar
veszélyeshulladék-kezelés
faipar

A TISOT program jövője

1.      Figyelemmel kísérjük és segítjük a projekt azon résztvevőinek munkáját, akik a program lezárásáig nem fejezték be az integrált rendszer bevezetését.

2.   További tréningeket indítunk, elsősorban termelő kis- és középvállalatok számára. A képzésnek két formája is hatékonynak bizonyult:

             különböző cégek által alkotott csoport,

             egy cég saját, belső szakembereiből létrehozott csoportjának képzése.

Tapasztalataink szerint a vállalatok nem, vagy csak kevéssé ismerik a környezettudatos irányítási eszközöket és azok alkalmazásának lehetséges előnyeit, ezért a TISOT eredményeit különböző fórumokon keresztül, minél több céghez el kívánjuk juttatni. Ezért a program során elkészült esettanulmányok az internetoldalunkon is elérhetők.

TISOT Programhoz kapcasolódó referenciáink.

ÖKOPROFIT Program Vissza az oldal elejére!

Célkitűzés

Az ÖKOPROFIT program azt kívánja bemutatni, hogy a környezet védelme nem szükségszerűen költséges, nem a "gazdagok" privilégiuma, hanem mindenki által elérhető, gazdasági előnyöket nyújtó lehetőség. A nyersanyagok és az energia hatékonyabb felhasználása, az ún. tiszta technológiák alkalmazása egy időben két cél elérését teszi lehetővé. Keletkezési helyükön (forrásuknál) akadályozza meg a káros emissziók és hulladékok keletkezését, és közvetlen költségmegtakarítást eredményez (alacsonyabb anyag- és energiaköltségek, ártalmatlanítási, illetve hulladék-elhelyezési költségek csökkenése).

Az ÖKOPROFIT projekt célja a tisztább termelés (integrált, megelőző környezetvédelem) szemléletének és gyakorlati módszereinek átadása a részt vevő cégek szakemberei számára. A projekt során az elsajátított ismereteket a résztvevők saját cégüknél a gyakorlatban is alkalmazzák, ezáltal a projekt végére kézzelfogható eredményekre lehet számítani a termelési hatékonyság növekedése és a környezetterhelés csökkentése terén.

A program többéves múltra tekint vissza. A nemzetközi tapasztalatok (Ausztriától Csehországon keresztül Brazíliáig) azt bizonyítják, hogy az elérhető megtakarítások az esetek többségében már a projekt ideje alatt meghaladják a részvétel költségeit. Mivel a csoportos részvétel révén a tanácsadói szolgáltatások költségei megoszlanak, az egyes részt vevő vállalatok számára a költségek lényegesen alacsonyabbak, mint egy egyénileg végrehajtott, hasonló projekt esetén.


Projektleírás

Az ÖKOPROFIT projekt regionális alapon szerveződik. Az adott régióból egy időben több vállalat vesz részt a projektben. A résztvevők általában különböző termelő és szolgáltató ágazatokat képviselnek, és méretüket tekintve is igen heterogének lehetnek. A projekt három alappillérre épül:

1, Műhelyfoglalkozások

A program gerincét nyolc egynapos műhelyfoglalkozás képzi. A műhelyfoglalkozásokon a részt vevő cégek szakemberei közösen vesznek részt. A műhelyfoglalkozások jelentik a program "képzési" részét. Ezek az alábbi témákat ölelik fel:

1. Bemutatkozás, bevezetés, motiváció
2. Tisztább termelés, szennyezés-megelőzés
3. Környezetvédelmi team, környezetvédelmi program
4. Anyagáramok analízise, energiagazdálkodás
5. Környezetvédelmi szabályozás
6. Hulladékgazdálkodás, veszélyes anyagok kezelése
7. "Öko-kontrolling"
8. Felkészítés a kitüntetésre

A tematika és a műhelyfoglalkozások felépítése, a résztvevők igényeit követve, a program során rugalmasan változtatható.

2, Gyakorlati megvalósítás

A műhelyfoglalkozásokon szerzett ismereteket a résztvevők saját cégüknél a gyakorlatban alkalmazzák. Ez tulajdonképpen a műhelyfoglalkozásokon kapott "házi feladatok" végrehajtását jelenti, a műhelyfoglalkozások közötti időszakban.

3, Egyéni tanácsadás

A gyakorlati megvalósítás segítésére, illetve esetleges egyedi problémák megoldására a résztvevők - igény szerint - egyéni tanácsadást vehetnek igénybe.

A programban elsősorban kis- és középvállalatok részvételére számítunk, de a vállalat nagysága semmiképpen sem kizáró ok. A referenciák lefedik az ipari és mezőgazdasági termelés és a szolgáltatás ágazatainak jelentős részét. Ennek értelmében bármilyen termelő vagy szolgáltató vállalat pályázhat a részvételre. A projektben sikeresen részt vevő cégek a projekt végén a központ ÖKOPROFIT-díját vehetik át. A díj odaítéléséről szakmai zsűri dönt.

Korábbi ÖKOPROFIT projektek és díjazottak

1998-ban Dorogon és Salgótarjánban összesen 11 vállalat vett részt ÖKOPROFIT projektekben. Közülük kilencen nyújtották be pályázatukat az ÖKOPROFIT-díj elnyerésére. A szakmai zsűri a pályázatok elbírálása alapján az alábbi vállalatoknak ítélte oda az 1998. évi ÖKOPROFIT-díjat:

-      Dorogi Hulladékégető Kft.
-      Dorog Város Polgármesteri Hivatala
-      Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. Fióktelepe, Dorog
-      Salgo-Metall Kft., Salgótarján
-      Salgótarjáni Üveggyapot Rt.
-      Tarjánhő Kft., Salgótarján
-      Városgazdálkodási és Üzemeltetési Kft., Salgótarján
-      Vértes Volán Rt. Műszaki Üzeme, Dorog

2000-ben befejeződött a másik ÖKOPROFIT projekt, a Dunaferr Csoport vállalatainak részvételével.

2000/01-ben a Tisztább Termelés Veszprémi Regionális Központja által szervezett ÖKOPROFIT projektben részt vevő vállalatok közül az alábbiaknak ítélte oda a szakmai zsűri az ÖKOPROFIT-díjat:

-      Audi Motor Hungária, Győr
-      Kisalföld Volán Rt., Győr
-      Balaton Volán Rt., Veszprém
-      Kékkúti Ásványvíz Rt., Veszprém
-      Herendi Porcelán Manufaktúra Rt., Veszprém
-      Falco Forgácslapgyártó Rt., Szombathely

A projektben részt vevő cégekről készült esettanulmányok segítségével a tisztább termelés lehetőségeinek és eredményeinek széles körű megismertetéséhez kívánunk hozzájárulni. A projekt során gyűjtött tapasztalatok a tisztább termelés hazai know-how-jának és szakemberbázisának fejlesztésében játszik fontos szerepet.

További ÖKOPROFIT projektek

A központ tervezi további ÖKOPROFIT projektek indítását. Az érdeklődők a hcpc@enviro.bke.hu e-mail címen tudnak bővebb információhoz jutni.

Ökoprofit projekthez kapcsolódó referenciák.

RegEM Projekt Vissza az oldal elejére!

A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET-INEM Hungária), a Tisztább Termelés Magyarországi Központja (TTMK), az Öko-Tanácsadók Belga Egyesülete (Belgian Association of Eco-Counsellors – ABECE), valamint a Környezeti Tanácsadók Európai Szövetsége (Eco Counselling Europe) a RegEM projektjéhez elnyerte az Európai Unió Phare Partnerségi Programjának támogatását.

A RegEM program kezdete 2000 januárja, időtartama két év, az elnyert EU-támogatás összege körülbelül 50 millió forint. Az első lépés hat ún. ÖkoReg iroda felállítása volt Magyarország hat régiójában, a környezettudatos vállalatirányításban, tisztább termelésben és vállalkozásfejlesztésben tapasztalttal bíró, működő intézményeknél. Jelenleg Pécsett, Debrecenben, Egerben, Kecskeméten, Nyíregyházán és Miskolcon működnek ÖkoReg irodák.

A RegEM program keretében Magyarország hat régiójának vállalkozásaival szeretnénk olyan eszközöket megismertetni és gyakorlati alkalmazásukat elősegíteni, amelyek csökkentik a vállalkozások környezetterhelését, és egyben piaci érdekeiket is növelik. A tudatformálási, oktatási és demonstrációs projektekbe elsősorban mikro-, kis- és középvállalatokat szeretnénk bevonni, amelyek nehezen, vagy egyáltalán nem jutnak megfelelő szakmai információk birtokába.

Célunk, hogy a kialakított ÖkoReg irodák a már meglévő szervezetekhez (például kamara, egyetem, környezetvédő szervezet, önkormányzat) illeszkedjenek, amelyek már megfelelő kapcsolatokkal és ismertséggel rendelkeznek az adott térségben. Az ÖkoReg irodáknál a RegEM-et koordináló alkalmazott költségeit a program fedezi. Ökoreg irodák

ZöldBéka Vissza az oldal elejére!
A Tisztább Termelés Magyarországi Központjának projektje a Közgáz környezetbarátabbá tételére

A projekt céljai:

-    Az egyetem működésének környezetvédelmi szempontú felülvizsgálata
-    Környezetbarát szemlélet kialakítása
-    Az anyag- és energia-megtakarítási lehetőségek feltárása, megvalósítása
-    A hulladékok keletkezésének csökkentése, a keletkezett hulladékok hasznosítása, ártalmatlanítása
-    Az egyetem üzemeltetési költségeinek csökkentése

A projekt ütemezése:

-    Tanszékek, egyéb szervezeti egységek környezeti teljesítményének felmérése
-    A megvalósítható intézkedések körének meghatározása
-    Tájékoztató anyagok készítése, oktatás
-    Intézkedések bevezetése
-    Eredmények értékelése

A projekt résztvevői:

A TTMK munkatársai, szakirányos és a környezetvédelem iránt érdeklődő hallgatók. Jelentkezés a részvételre és további információ: hcpc@enviro.kbe.hu

Eddigi eredmények:

Az előzetes energetikai felmérés alapján megvizsgálásra került az egyetem energiaforgalma, a villamos, szellőzési, világítási, valamint fűtési rendszer, illetve a vízfelhasználás és a szomszéd épület (sóház) világítása, fűtése, vízfelhasználása.

A felmérés során a következő javaslatok születtek:

I. Általános javaslatok:

-    Energia Kezelési Rendszer: A rendszer már alkalmazásban van, de a jelenlegi jelentések kézzel írottak. Fontos lenne a számítógépes tudósítás kifejlesztése, hogy a váratlan növekedéseket azonnal észlelhessék, és gyorsan tudjanak rá reagálni, valamint egy Energia Tanács létrehozása.

-    Energia Tudatossági Program: A legfontosabb dolog a tudatosság megkövetelése és a vezetőség figyelmeztetése (hirdetőtáblák) minden alkalommal, mint például a szükségtelen világítás esetén, valamint a valós energiaellátás mérése.

II. Egyedi javaslatok (a részletes felmérés alapján)

-    Csökkenteni a klub szellőztetését.
-    Szellőzés-szabályozás korszerűsítése.
-    Frekvenciaváltók felszerelése.
-    Világítás korszerűsítése. (Jó hatásfokú lámpatestek alkalmazása.)
-    Világítási tudatosság.
-    Ablakok javítása, ablaküvegcsere.
-    Termosztatikus szelepek felszerelése.
-    A fali vizeldék öblítésének szabályozása.
-    Vízszivárgások csökkentése.
-    Helyi vízmelegítők felszerelése.
-    Néhány melegvízcsap megszüntetése.

Környezetpolitikai tanácsadás Vissza az oldal elejére!

A környezetpolitikai tanácsadás, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezetgazdálkodási és Technológiai Tanszéke támogatásával, a TTMK működésének egyik stratégiai területe. Számos környezetpolitikai tanulmány készült az elmúlt négy év során, és a TTMK képviselői aktívan részt vesznek a hazai környezetvédelmi politika formálásában is.

A TTMK, sokirányú tapasztalatát felhasználva, 2000 első felében elkészített egy útmutatót a UNEP számára. Ez a tanulmány a tisztább termelést támogató környezeti politika legfontosabb gazdasági megfontolásait és a megelőző környezetvédelmi megoldásokat támogató hatóságok által használható lehetséges eszközöket írja le.

A következő táblázat a központ által készített legfontosabb környezetpolitikai kutatási anyagokat foglalja össze, 1998-tól napjainkig.

Szerző(k)

Cím

Év

Kerekes Sándor
Kiss Károly

Hungary's Green Path to the EU

Summary and Progress Report – 1997

1998

Zilahy Gyula
Nemcsicsné Zsóka Ágnes
Anil Markandya
Alastair Hunt

The Indirect Costs and Benefits of Greenhouse Gas Limitation: Hungary Case Study

1998

Zilahy Gyula

A szén-dioxid-kibocsátás csökkentésének kérdése az európai uniós csatlakozás során

1998

Kerekes Sándor
Csutora Mária
Baranyi Árpád
Nemcsicsné Zsóka Ágnes
Kovács Eszter
Zilahy Gyula

A hazai vállalatok környezeti teljesítményének értékelése

1999

Szlávik János
Kindler József
Nemcsicsné Zsóka Ágnes
Füle Miklós
Orosz Csaba
Puppán Dániel
Várkonyi Tibor
Zilahy Gyula

A környezeti változásokat figyelembe vevő országos jelentőségű makrogazdasági mutatók kidolgozása

1999

Kerekes Sándor
Baranyi Árpád
Nemcsicsné Zsóka Ágnes
Kovács Eszter
Zilahy Gyula

Az önkéntes környezetvédelmi megállapodások és alkalmazásuk lehetősége Magyarországon

1999

Kerekes Sándor
Szlávik János
Kósi Kálmán
Kulifai József
Tóth Krisztina
Völgyi Tamás
Zilahy Gyula

A tisztább termelés és a környezeti menedzsment rendszerek integrálása, különös tekintettel a kis- és középvállalatokra

2000

Csutora Mária
Kerekes Sándor
Kiss Károly

Cleaner Production Policy Best Practice Manual

2000

Kerekes Sándor
Zilahy Gyula

A Tanács 96/61/EK integrált szennyezés-megelőzési irányelvével (IPPC) harmonizáló magyar jogszabálytervezet vizsgálata és végrehajtási rendeletei szakmai tervezeteinek elkészítése

2001

Kerekes Sándor
Zilahy Gyula

Az Európai Uniós Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) rendeletének hazai bevezetésével járó társadalmi és gazdasági hatások elemzése

2001

A tanulmányok egy része letölthető az alábbi oldalon!

Konferenciák, szakmai események

Az elmúlt három évben a TTMK mindennapi életében fontos szerepet játszott a konferenciák és szemináriumok szervezése. Ezen események a megelőző környezetvédelmi megközelítésekre, a környezeti menedzsment megoldásokra és más kapcsolódó témákra koncentrálnak.

A 2000. év második feléig a központ munkatársai által megrendezett eseményeken közel ezer környezeti szakértő vett részt.

A TechCom Konferencia

A TechCom Magyarország projekt szimpóziumok sorozatából állt, melyet magyarországi partnerintézetek közreműködésével a Rochester Institute of Technology szervezett. A projekt célja a magyar és amerikai cégek közötti gazdasági kapcsolatok fejlődésének elősegítése volt. A harmadik TechCom szimpózium a tisztább termeléssel és a környezeti technológiákkal foglalkozott. Ezt a szimpóziumot a Tisztább Termelés Magyarországi Központja rendezte 1998. november 17 - 20. között a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetemen.

A szimpózium felvázolta az eredményeket és a jövőbeni fejlődési lehetőségeket az amerikai és magyar környezettechnológiai ágazatokban. Számos jelentős amerikai vállalat magas beosztású vezetői, illetve részlegvezetői tartottak előadásokat a rendezvényen. Magyar és amerikai kormányhivatalok és egyetemek neves előadói szemléltették a kutatás és a gyakorlat által létrehozott technológiai tudás üzleti alapokra való helyezésének lehetséges támogató mechanizmusait.

6. Európai Tisztább Termelés Kerekasztal (6th European Roundtable on Cleaner Production, ERCP '99)

A TTMK legfontosabb tevékenységei közé tartozott 1999 folyamán a 6. Európai Tisztább Termelés Kerekasztal (ERCP '99) konferencia megszervezése. A konferencián 35 ország több mint 200 vezető környezeti szakértője találkozott, hogy megvitassa a tisztább termelés ösztönzésével, elősegítésével és alkalmazásával kapcsolatos legfontosabb kérdéseket. Az előadások a következő területekre koncentráltak:

-         környezeti menedzsment rendszerek és tisztább termelés;
-         a tisztább termelés új módszerei és eszközei;
-         a tisztább termelés az oktatásban;
-         a tisztább termelés alkalmazásának tapasztalatai;
-         ipari ökológia;
-         tisztább termelés és környezeti szabályozás;
-         tisztább termelési információs rendszerek és hálózatok
-         tisztább termékek és szolgáltatások, öko-design;
-         a tisztább termelés intézményi háttere.

A konferencián jelen voltak a tisztább termelés elveit támogató nemzetközi szervezetek (a UNIDO és a UNEP) és a magyar kormány képviselői is. A megnyitó ülés során két magyar vállalat és egy egyesület is aláírta a Tisztább Termelés Nemzetközi Nyilatkozatát. A szakmai szervezeteken kívül számos TTMK-tag is részt vett a konferencia ülésein.

Az eseményt naprakész információs rendszer támogatta az interneten keresztül, ami lehetővé tette a résztvevők számára, hogy azonnal hozzáférjenek a konferencia legfrissebb információihoz, és elérhessék az előadások vázlatát, illetve teljes szövegét.

Az ERCP ' 99 résztvevői már az eseményt megelőzően kézhez kapták a konferenciakötetet, melyben a legtöbb előadás teljes terjedelmében szerepel, és számos, az eseményhez kapcsolódó információ megtalálható.

"Átfogó" Projekt

Az ELMO Csoport Kft. Által kiadott "Átfogó" című folyóirat 2001 januárjában megjelenő száma a tisztább termelés, és általában a megelőző környezetvédelem területeivel foglalkozik, melynek elkészítéséhez a TTMK is jelentős mértékben hozzájárul, hiszen a folyóirat szakmai alapját a TTMK munkatársai által készített publikációk alkotják. A kiadvány a hagyományos papír alapú formátum mellett CD-ROM változatban is megjelenik, amely adathordozó a tisztább termelésre vonatkozó anyagok nagyobb mennyiségének a közlését is lehetővé teszi. Környezetpolitikai jelentések, technológiai leírások, esettanulmányok, konferenciaanyagok, és más, tisztább termeléssel kapcsolatos információk jelennek meg ebben a kiadványban, amely várhatóan egyaránt hasznos segédeszköz lesz a környezeti menedzsmenttel foglalkozó szakemberek és a környezetpolitikát alakítók számára.